aomen2

تولید - محصول

  • Rhum32 Poker Games Casino Equipment slot game machine

    Rhum32 Poker Games تجهیزات کازینو دستگاه بازی اسلات

    هدف از بازی این است که ارزش کارت تجمعی کمتری نسبت به فروشنده داشته باشد.هرچه امتیاز کمتری داشته باشید 32 بیشتر برنده می شوید.آس 1 امتیاز، 2 تا 10 ارزش اسمی، J، Q و K 10 امتیاز است.کارت هایی که بخشی از یک نوع 3، 4 از یک نوع، یا اجرای مناسب 3 یا بیشتر هستند، دارای ارزش 0 هستند. این اسپرد نامیده می شود.بنابراین یک بازیکن می تواند با مقدار دست 0 به پایان برسد.